การแข่งขันว่ายน้ำ “โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566”

ณ. สระว่ายน้ำโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

02 /  12 /  2023  -  03 /  12 /  2023

Infomations Cick View Detail